V Českých Budějovicích vyrostl Dům budoucnosti

dum_budoucnostiAreál českobudějovického výstaviště má novou zajímavost. Od konce dubna 2012 zde rostl experimentální rodinný dům, dům budoucnosti. Ojedinělá stavba, kterou realizuje společnost HELUZ cihlářský průmysl, tak postupně vyrostla v první cihelnou pasivní stavbu v Čechách.

Stavební práce započaly koncem dubna 2012, a šlo to velmi rychle. Hrubá stavba byla hotová hned v srpnu 2012. Jelikož je dvoupodlažní dům budoucnosti stavěn jako výzkumný a monitorovací objekt z pohledu tepelnětechnické funkce stavby, proběhly v něm už i dvě velmi úspěšná měření vzduchotěsnosti. Stavba se již dokončena a kolaudace proběhla v první polovině roku 2013.

Dům budoucnosti zůstane v areálu výstaviště minimálně po dobu následujících šesti let.

Výhody domu budoucnosti

  • příznivá cena + možnost čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám až 550 000 Kč
  • klasická výstavba i svépomocí
  • nízké provozní náklady – pasivní dům
  • žádné dodatečné zateplení
  • příjemné pobytové klima
  • omítnutá jednovrstvá konstrukce – záruka neprůvzdušnosti stavby

 

Nové materiály a postupy

Stavba s nízkou energetickou náročností bude svým architektonickým řešením odpovídat dvoupodlažnímu rodinnému domu. Vzhledem k cíli vystavět cihelný dům v pasivním standardu, budou v průběhu stavby využity inovační stavební materiály a postupy. Nadstandardní je již např. realizace železobetonové zakládací desky, která je od štěrkového podloží izolována 35 až 50centimetrovou tepelněizolační vrstvou z hutněného násypu pěnového skla Refaglass. Obvodové zdivo tloušťky 500 mm je navrženo z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou izolací, které již získaly několik významných ocenění na veletrzích a výstavách. Na realizaci stavby Dům budoucnosti se budou podílet i další známé firmy, jako např. Cemix, SIKO, Atrea, Sulko, Schneider Electric, IQ Domy, Eco-design a další.

Levné optimální bydlení

Zdroj tepla a teplé vody bude tvořit integrovaný zásobník tepla v kombinaci s fotovoltaickým střešním systémem. Ve vnitřních prostorách domu budou instalována topná tělesa a podlahové vytápění. Nebude chybět ani rekuperační jednotka se střední účinností 85 %, která zajistí nízkou potřebu tepla na vytápění, splnění hygienických limitů na větrání a optimální mikroklimatické podmínky pro bydlení.

Dům budoucnosti podporuje i stát

Cílem projektu je testování možností tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů v kombinaci s používanými technologiemi pro domy s nízkou energetickou náročností v praxi. Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zájemci o prohlídku stavby přímo v areálu výstaviště se mohou objednat na www.heluz.cz.

.

Komentáře nejsou povoleny.