Montovanou halu lze mít postavenou už za pár týdnů. Výstavba montované haly je časově rychlá i finančně méně náročná než například zděná hala. Ušetříte tedy čas i finance při zachování kvality výstavby a použití kvalitních materiálů.

Pro výstavbu montované haly je samozřejmě dobré obrátit se na zkušenou firmu, která dbá na perfektní provedení stavby. Takovou firmou je například společnost PROMO HALY, která má několikaleté zkušenosti a za sebou řadu realizací. Za práci společnosti hovoří také ukázky referencí. Firma nabízí profesionální montované haly na klíč.

Výstavba montované haly od A do Z

Pro snadné pochopení průběhu výstavby montované haly a také zajištění potřebných podkladů a povolení je dobré znát základní kroky od začátku do konce, tedy od přípravy po konečné odevzdání stavby montované haly.

Na začátku je tedy záměr investora, jedná se o účel stavby, umístění stavby, rozměry stavby a rámcové členění vnitřních dispozic. Dalším krokem je studie proveditelnosti, na základě které lze určit, zda je možné stavbu provést, nebo je potřeba provést úpravy zadávaných parametrů. Studie obsahuje stanovení ceny, upřesnění zadání, jednoduché výkresy, definování finální ceny, možnost prověření úvěru či koupě pozemku, vytvoření jednoduché vizualizace.

Následuje projekt pro územní či stavební povolení, tedy projektování samotné stavby montované haly. Vypracuje se dokumentace pro stavební povolení. A přichází méně příjemná část, kterou je samotné vyřízení stavebního povolení. Pro kladné vyřízení je dobré splňovat několik bodů. Patří sem dokumentace zpracovaná projektantem, obeslání dotčených orgánů pro získání jejich závazného stanoviska ke stavbě, pak již může stavební úřad vydat stavební povolení.

Dále je již možné přistoupit ke stanovení konečné ceny díla, která se stanoví na základě položkových rozpočtů. A začínají také stavební práce. Výstavbu montované haly lze realizovat formou generálního dodavatele, nebo formou více dodavatelů.

Finální předání stavby montované haly je jistě velkým dnem, společnost PROMO HALY obvykle předává stavbu k užívání se zárukou 60 měsíců. Využijte odbornosti a zkušeností firmy PROMO HALY.