Kde se úspory berou?

Radikálního snížení potřeby tepla se dosáhne mimořádně kvalitním zateplením bez tepelných mostů, tedy míst v konstrukci, prostřednictvím kterých uniká tepelná energie z interiéru. Tříkomorová okna v pasivním domě se též výrazně podílí na vytápění místností, avšak za předpokladu efektivního rozvržení. Za stěžejní prvek pasivního domu pak lze považovat řízené větrání se zpětným ziskem tepla označované za tzv. rekuperaci. Ta má na starosti čerstvý vzduch v pobytových místnostech bez přítomnosti průvanu. Podmínkou funkční rekuperace tepla je dokonalá těsnost v samotné konstrukci, která se kontroluje tlakovými zkouškami již v průběhu výstavby. 

Ve zkratce: výhody pasivního domu

  • Významně nízké náklady na vytápění
  • Vyšší cena na realitním trhu při následném prodeji
  • Kvalitní ochrana konstrukcí
  • Vyrovnané teploty ve všech místnostech během celého roku
  • Stálý přívod čerstvého vzduchu bez přítomnosti průvanu

.

Komentáře nejsou povoleny.