Dotáhnuto k energetické dokonalosti

Výpočty ukazují, že v pasivním domě k vytopení místnosti o ploše 15 m2postačuje zdroj o výkonu 200 W, což lze přirovnat k výkonu dvou 100W žárovek. V ročním rozpočtu energií tak prim hraje spíše příprava teplé vody, osvětlení nebo energetická náročnost spotřebičů, což tvoří přibližně 60 % celkových provozních nákladů. Při výběru spotřebičů rozhodně preferujte spotřebiče s třídou účinnosti A, A+ a vyhněte se zařízením, která neustále spotřebovávají elektřinu jako bezdrátový telefon, nebo spotřebiče v pohotovostním režimu. U energetických zdrojů pasivního domu jsou preferovány pokud možno obnovitelné zdroje energie. Ne však všechny formy jsou vhodné, ať už z praktického, tak finančního hlediska. Pro optimální výběr je vhodné vyhledat odbornou konzultaci a vzít v potaz velikost objektu, počet jeho uživatelů, přístup k palivu a poměr vstupní investice s její návratností.   

Varianty energetických zdrojů

Obnovitelné zdroje

  • biomasa (pelety), brikety, štěpka, sláma, bioplyn (případně kogenerace), solární energie, fototermicky nebo fotovoltaicky inovativní technologie, např. miniaturní tepelná čerpadla

Neobnovitelné zdroje

  • plynový kondenzační kotel, kombinace obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie jako solární ohřev teplé vody a plynový kotel nebo elektrická akumulační nádrž

.

Komentáře nejsou povoleny.