Pasivní dům

Tím, jak přicházejí nové technologie, vzrůstá i snaha o ekologičtější přístup lidí v nejrůznějších oblastech, stavebnictví nevyjímaje. Nerostné bohatství není nekonečné, ceny energií rostou, a tak je logickým krokem snižování energetického zatížení staveb. Málo kdo však umí správně přiřadit odborný pojem k odpovídajícímu energetické náročnosti. Pro přehlednost jsme připravili jednoduchou tabulku vycházející z normy ČSN 73 0540, která energeticky nenáročné budovy upravuje.

Pokud byste hledali i další legislativní úpravy v oblasti energetické náročnosti budov vyhledejte si zákon č. 318/2012 (novela zákona 406/2000) o hospodaření energií a novelu vyhlášky č. 148/2007 o energetické náročnosti budov.

Typ domu Charakteristika Roční spotřeba tepla na vytápění (kWh/m2)
nízkoenergetický dům otopná soustava o nižním výkonu s řízeným větráním, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce méně než 50
pasivní dům řízené větrání se zpětným ziskem tepla tzv. rekuperací, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce méně než 15
nulový dům (dům s přebytkem tepla) parametry minimálně na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů méně než 5

Pro rámcovou představu se roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění u běžných domů vystavěných v 70. až 80. letech pohybovala nad 200 kWh/m2. U současných novostaveb se potřeba tepla na vytápění drží v rozhraní 80 až 140 kWh/m2.

Mohlo by vás zajímat:

. Kantrihostelli – Vieraskirja- guestbook-оценка

Komentáře nejsou povoleny.