Systém větrání a vytápění

Větráním otevíráním oken, při rozumné výměně vzduchu v objektu pro zajištění komfortního prostředí čtyřčlenné rodiny, budeme potřebovat zhruba 3900 kWh/ topnou sezónu pro zvýšení teploty venkovního vzduchu na teplotu interiéru, což je více, než energie potřebná na zbývající vytápění a srovnatelná s energií na ohřev teplé vody za rok. Toto větrání je není plně komfortní – při otevření oken proudí do budovy studený vzduch, venkovní prach a také v některých lokalitách hluk.

Pro snížení provozních nákladů byl v objektu HELUZ realizován standardní systém rovnotlakého větrání s rekuperací tepla s jednotkou DUPLEX 370 ECV4, umístěnou pod stropem technické místnosti. Přiváděný čerstvý vzduch je po rekuperaci přiveden soustavou kanálových rozvodů do obytných místností. Odtah vzduchu je z koupelen, WC a kuchyně. Díky provozně úsporným EC ventilátorům a rekuperaci tepla je kromě snížení provozních nákladů domu dle cen energií o cca 3800-7100 Kč / rok, neocenitelný bonus je vytvoření kvalitního vnitřního prostředí budovy.

Zdroj tepla v objektu je integrovaný zásobník tepla IZT-U-500, zajišťující kromě topné vody pro vytápění i ohřev TV.

.

Komentáře nejsou povoleny.