Omítkové systémy Cemix

Produkce suchých omítkových a maltových směsí je realizována ve výrobních závodech Nová Ves nad Lužnicí, Studénka, Loděnice a Čebín. Závod Čebín navíc zajišťuje produkci disperzních materiálů a jeho tradice sahá až do devatenáctého století. Závody jsou vybaveny moderními výrobními technologiemi. Kvalita výrobků je pravidelně kontrolována v laboratořích a zkušebních ústavech.

Produkty značky Cemix jsou nabízeny ve formě systémových řad, umožňujících kvalitní řešení potřeb současného stavebnictví od hrubé stavby až po finální úpravy. Společnost se dále zaměřuje na vývoj a výrobu certifikovaných zateplovacích systémů, které splňují ta nejpřísnější kritéria evropských směrnic a nabízí ucelený systém revitalizace panelových domů.

Své zkušenosti společnost LB Cemix dále předává formou odborného poradenství a vzdělávání realizačních firem i odborné veřejnosti. Dlouhodobě se Cemix profiluje jako partner učňovských stavebních oborů.

Společnost LB Cemix je dlouhodobě oceňovaným výrobcem, za poslední 3 roky se vždy umístila v užším výběru nejlepších výrobců stavebnin na trhu ČR v soutěži pořádané pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2010 získala titul Nejlepší výrobce roku a v letošním roce navíc získala speciální Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 LB Cemix, s.r.o. je dlouholetým obchodním partnerem společnosti HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. a je pro něj velkou ctí, že se může podílet na projektu výstavby prvního pasivního cihlového domu v ČR. Produkty značky Cemix jsou součástí materiálové skladby jak v interiéru, tak exteriéru objektu.

Dokonale hladký povrch interiérových stěn zaručuje Cemix Sádrová omítka(016). Vyrovnání podkladu pod obklad v koupelně zajišťuje Cemix Jádrová omítka strojní (012). Podlahová konstrukce je tvořena Cemix Samonivelačním anhydritovým potěrem (110).

Vnější plášť objektu je spolehlivě ochráněn tepelněizolačním omítkovým systémem s jádrovou omítkou Cemix SUPERTHERM TO, štukovou omítkou tvořenou Cemix Vyrovnávací stěrkou MULTI a povrchovou úpravou se šlechtěnou pastovitou omítkou Cemix.

Tepelněizolační omítkový systém SUPERTHERM

Tepelněizolační omítky patří mezi moderní stavební hmoty, které se používají především pro aplikace ve vnějším prostředí. Je však možné je použít také v interiérech, mezi vytápěnými a nevytápěnými místnostmi na stěny z jejich chladnější strany.

Tyto omítky tvoří mezistupeň mezi běžnými lehčenými omítkami a zateplovacím systémem. Svými tepelněizolačními vlastnostmi výrazně snižují prostup tepla stěnami, a tím snižují energetickou náročnost na vytápění objektů. Omítkový systém s tepelněizolační omítkou má velmi příznivou difúzi vodních par, a tak umožňuje „dýchání stěn“.

LB Cemix, s.r.o. vyrábí dva typy tepelněizolačních omítek, a sice Cemix SUPERTHERM TO (057) a Cemix SUPERTHERM TO EXTRA (077).

077Omítka Cemix SUPERTHERM TO EXTRA (077) se vyznačuje lepšími tepelně-technickými vlastnostmi (součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,1 W/m.K) oproti Cemix SUPERTHERM TO (057) (λ ≤ 0,2 W/m.K).

Omítky Cemix SUPERTHERM jsou vhodné na všechny druhy zdicích materiálů, zejména na cihelné materiály typu THERM, dále na pórobeton nebo cementoštěpkové desky a bloky. Lze je využít všude tam, kde je požadavek na větší odolnost vůči objemovým změnám vlivem teploty, tzn. pro omítání kritických podkladů, kde u běžných omítek může docházet k tvorbě trhlin.

Součástí celého systému jsou i výrobky pro vytvoření finální povrchové úpravy –  Cemix Vyrovnávací stěrka MULTI (155), tvořící štukovou vrstvu, zajišťuje v systému kvalitní a spolehlivé vyrovnání povrchu před aplikací šlechtěné omítky. Před aplikací samotné šlechtěné omítky je zapotřebí užití systémové penetrace Cemix Penetrace akrylát-silikon.

omitky (2)Šlechtěná pastovitá omítka Cemix Silikonová omítka má mnoho užitných a funkčních vlastností, které zajišťují její paropropustnost s nízkou nasákavostí, vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a schopností překrýt vlasové trhlinky v podkladu. Vyznačuje se vysokou pevností, mechanickou odolností

a dlouhodobou živostností povrchu a vyniká dlouhou estetickou živostností barev.   Je velmi mikroporézní a používá se na všechny běžné minerální podklady a je součástí COOL technologie – nanášení za nízkých teplot.

 

 

1. Běžné zdivo

2. Postřik – Cemix Cementový postřik (052)

3. Jádrová omítka – Cemix SUPERTHERM TO (057)

nebo Cemix SUPERTHERM TO EXTRA (077)

4. Penetrace – Cemix Penetrace akrylát-silikon

5. Vyrovnávací vrstva – Cemix Vyrovnávací stěrka MULTI (155)

6. Štuková vrstva  – Cemix Vyrovnávací stěrka MULTI (155) jako štuková vrstva

7. Penetrace – Cemix  Penetrace akrylát-silikon  (Cemix Penetrace silikát)

8. Povrchová úprava – Cemix minerální šlechtěné nebo pastovité silikonové,

silikátové a silikonsilikátové omítky, silikonové nebo silikátové fasádní barvy

 

Cemix Samonivelační anhydritový potěr 20 (110)

Samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého představují mimořádně efektivní způsob řešení podkladních a vyrovnávacích vrstev podlahových konstrukcí interiérů.

Ve srovnání s klasickými betonovými potěry přináší výraznou časovou úsporu
a snížení pracnosti pokládky. Současně se výsledné potěrové vrstvy vyznačují dokonalou rovinatostí a vysokou homogenitou, bez nároků na mechanické zhutňování a hlazení.

Samonivelační anhydritový potěr 20 slouží k vytváření plovoucích a sdružených (připojených) potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.). Je ideálním řešením na podlahy
s podlahovým topením bez dodatečného vyztužování. Prospekt zde.

Cemix Sádrová omítka (016)

omitky

Sádrová omítka je určena pro jednovrstvé omítání všech klasických stavebních materiálů. Velmi vhodná je pro povrchové úpravy vnitřního ostění oken po jejich výměně. Omítku lze aplikovat až do tloušťky 40 mm a oproti klasickým jednovrstvým  omítkám se vyznačuje zkrácenou dobou zrání. Prospekt zde.

 

 

 

Cemix Jádrová omítka strojní (012)

Jádrová omítka určená pro omítání všech klasických stavebních prvků – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky, nebo keramické obklady.

 

. casino portfolio

Komentáře nejsou povoleny.