Pro budoucí stavby

Změny způsobené evropskou směrnicí lidově zvanou 20-20-20 se projevují i na trhu s realitami. Mnoho lidí se zajímá o energetickou spotřebu bytu nebo objektu již před samotnou koupí nemovitosti. Staví se proto už pouze budovy, které nejsou energeticky náročné.

Prozatím záleží na majiteli samotném, nakolik úspornou stavbu chce mít a kolik do toho chce investovat. Je ale moudré myslet do budoucna a investovat raději do začátku víc, než se později potýkat s rekonstrukcí. Následující tabulky ukazují zařazení staveb dle úspornosti.

Grafický ukazatel zatřídění zkoumaného objektu

Rozdělení objektů do tříd energetické náročnosti budov

 

Normy

ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – Požadavky“:

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla vnější stěny je UN,20 = 0,30 W/m2K, doporučená 0,25 (pro těžké obvodové konstrukce) a 0,20 pro lehké.

Doporučená hodnota Upas,20  pro pasivní budovy je 0,18 až 0,12.

TNI 73 0329 – Technická normalizační informace, která stanovuje jednotný postup hodnocení rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů.

Pro rodinné domy je požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem ≤ 0,25 W/m2K, doporučená hodnota je ≤ 0,20 W/m2K

Požadavek na měrnou potřebu tepla na vytápění  je pro rodinné domy EA ≤ 20 KWh/(m2.a), doporučeno je ≤ 15 KWh/(m2.a).

 .

Komentáře nejsou povoleny.