Normy

V rámci globalizace se neustále zvyšuje tlak na ekologické a ekonomické chování firem i jednotlivců. Evropská unie proto vydala během posledního roku směrnice, které obsahují úsporná pravidla pro stavby domů. Do národních norem se tak postupně promítnou změny, které by měly vyvrcholit v roce 2020, kdy už by se měly stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energií. Zaváděná pravidla se vztahují jak na nové stavby, tak i na rekonstrukce.

Evropská unie v nové směrnici (známé jako směrnice 20-20-20) přijala tři hlavní závazky ke splnění do roku 2020.

  • Snížení celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 % oproti roku 1990
  • Redukce spotřeby energie v zemích EU taktéž o 20 %
  • Dosažení 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie

Evropská komise předpokládá, že implementace směrnice 20-20-20 o energetické náročnosti budov přinese zemím Evropské unie do roku 2020 snížení spotřeby konečné energie o 5–6 %, což odpovídá úspoře 60–80 mil. tun ropy ročně. Dále se projeví v roční úspoře CO2 ve výši 160 až 210 mil. tun (tj. snížení celkových emisí o 4–5 %) a díky nové energetické politice vznikne v sektoru stavebnictví a dalších doprovodných oborech mezi 280 až 450 tisíci novými pracovními místy.

Povinné štítky

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (č. 177/2006 Sb.) a vyhlášky o energetické náročnosti budov (č.148/2007 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při:

  • výstavbě nových budov mycustomessaywriters.org
  • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (například při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
  • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí.

Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let.

.

Komentáře nejsou povoleny.